Zapraszamy do zapoznania się z galerią
naszych ostatnich realizacji

Duża scena :

10 lecie sformowania 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego

Dni Kazimierzowskie

Cafe Jazz Festival

Radomskie Święto Chleba

Mała scena :

Radomski Czerwiec 76'

Weekend z Amfiteatrem

Święto Wojska Polskiego